O životě

Chcete znovu najít své zapomenuté ženství? Pojďte je probudit.

Ptáte se: “Kam se poděli galantní rytíři?” Zůstali ztraceni tam, kde my jsme odložily své ženství. Tam, kde žena obléká kalhoty, nosí krátké vlasy a vše zvládne sama, není prostor pro pravé muže. Ženy, staňte se znovu ženami a dovolte svým mužům, aby vám pak oni mohli být pravými muži.

Pozn.: Pojďme nyní vynechat diskuzi o feminismu a rovnosti pohlaví, protože o tu tady vůbec nejde. Je samozřejmé, že žena i muž si jsou rovni. Ale stejně tak by mělo být samozřejmé, že žena není muž a muž není žena. Jen díky svým odlišnostem mohou společně tvořit harmonický celek. 

Proč by ženy měly nosit sukně? A proč je vždy oblékat přes hlavu?

Možná jste tuto “pověru” někdy slyšela od své maminky či babičky a nevěnovala jí plnou pozornost. Ale dříve lidé žili v bližším spojení s přírodou a věděli, že muž a žena se liší nejen fyzicky, ale že mají i jiný energetický systém. Muž čerpá energii shora, z vesmíru a žena je zase napojená na Zemi. 

Dlouhá sukně pak vytváří kužel, který pomáhá energii čerpanou ze Země shromažďovat a vést vzhůru. Když si sukni svlékáme přes hlavu, celé se do této energie zabalíme a vyživíme se jí. A když sukni zase příště obléknete přes hlavu, je připravená opět se spojit se Zemí.

Tip: Zkuste si někdy povšimnout, jak se pohybujete, chováte a cítíte, když na sobě máte dlouhou sukni nebo šaty. A naopak jaké to je, když na sobě máte kalhoty. A pozorujte také, jak se k vám chová vaše okolí.V sukni se ženy pohybují ladněji. Působí ženštěji a jemněji. A muži se k nim chovají galantně a ohleduplně. A není to náhoda. 

Sukně a dlouhé šaty prostě celkově podporují naše ženství a jemnost, což je v dnešní rychlé a na výkon zaměřené době velmi potřeba…

…ženství, to je umění ctít svou cykličnost a umět odpočívat

My ženy nefungujeme lineárně, ale jsme cyklické bytosti. Stejně jako se střídají roční období, tak se i my proměňujeme i během měsíce. V každé fázi cyklu se jinak chováme a jinak prožíváme. Naučte se toho využívat:

1. – 6. den cyklu (menstruace)

V této fázi jsme klidné, zastavujeme se. Jsme citlivější na vnější podněty, raději jsme o samotě a práce nás stojí více úsilí. Hůře se soustředíme, ale máme nejsilnější intuici. 

Tělo sbírá energii na další měsíc, a proto bychom mu měly dopřát dostatek spánku a odpočinku. V práci se smiřte s tím, že toho moc neuděláte a vězte, že odpočinek v této fázi vám přinese více energii v té další. 

7. – 13. den cyklu (předovulační dynamická fáze)

Jsme aktivní, plné nové energie, očištěné, svěží. Jsme více v mužské energii, nezávislé, plné elánu, pragmatické a soustředěné na cíl a výkon

V této fázi nejsme příliš emocionální, ale rozhodné a dynamické. Nechceme pečovat o domácnost. Chceme akci a dobrodružství. Nejsme unavené a (pokud jsme si odpočinuly v menstruační fázi) jsme rychlé a hodně toho stihneme.

14. – 20. den cyklu (ovulační expresivní fáze)

Jsme empatické, romantické a citlivé. Chceme se o někoho starat, dobře komunikujeme a jsme společenské. Více mluvíme, než pracujeme. Máme jako prioritu vztahy a jsme dobře naladěné na partnera i děti, jsme trpělivé. 

Cítíme se přitažlivě a baví nás o sebe pečovat a zdobit se. Ideální doba na rande, návštěvy, společenské události a řešení osobních záležitostí, které vyžadují empatii.

21. – 28. den cyklu (premenstruační kreativní fáze)

Jsme systematické a kreativní. Rády věci dokončujeme, uklízíme, třídíme, vyhazujeme. Máme originální nápady, ale jsme netrpělivé. Pokud si nedáme prostor pro krativní tvorbu,  můžeme být vztahovačné a kritické. 

Můžeme se cítit napjaté a začínáme zpomalovat. Umíme dobře identifikovat problémy a nacházet řešení. Jsme asertivní. 

Toto období je nevhodné pro řešení osobních záležitostí a dělání velkých vztahových rozhodnutí.

Ženy, respektujte své ženství a přirozenost a naučte se ji využívat ve svůj vlastní prospěch. Oblékněte dlouhé sukně a nebojte se zpomalit, když je to potřeba. V té příští fázi toho totiž stihnete dvakrát tolik!